Szukaj części po numerze VIN w nowym sklepie Oplex.pl


 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier INPOST) już od 400,00 zł.

kontakt części ople

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPLEX

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy „OPLEX”, zwany dalej „Sklepem” lub „OPLEX” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu pod domeną: oplex.pl i opelczesci.com.pl na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 2. Właścicielem Sklepu jest: OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, NIP 7292713399, 
  z siedzibą: ul. Przybyszewskiego 71, 93 -126 Łódź, tel. 42 684 61 81, adres email: 
  e-sklep@oplex.pl

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 5. Ceny podane w Sklepie: OPLEX są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 6. Towary dostępne w Sklepie: OPLEX są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

 

 1. Towary zamówione dostępne są w ciągu od 1 do 5 dni roboczych i wysyłane do Klienta po skompletowaniu zamówienia. O terminie realizacji Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

 2. Podany przez Zamawiającego adres e-mail oraz/lub telefon będzie wykorzystany do realizacji składanego zamówienia.

 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez OPLEX na stronach sklepu internetowego.

 4. Przesłane do nas zamówienie należy potwierdzić klikając link zwrotny w e-mailu otrzymanym ze sklepu po dokonaniu zamówienia. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia w ciągu 24 h. postaramy się skontaktować z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, OPLEX odstąpi od jego realizacji po upływie 5 dni systematycznych prób nawiązania kontaktu z Zamawiającym.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od OPLEX uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, OPLEX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 6. Niepoprawnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, INPOST bądź inny wskazany przez Klienta sposób wskazany przy składaniu zamówienia.

 8. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 9. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je OPLEX, opłata za dostawę zamówionych towarów może być pokryta przez firmę OPLEX.

 11. Przed odbiorem przesyłki należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera DPD czy paczka (opakowanie) nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia opakowania sugerujemy odmowę przyjęcia paczki ze wskazaniem, że przyczyną odmowy jest uszkodzenie opakowania przesyłki. O fakcie nieodebrania przesyłki prosimy w takim wypadku poinformować firmę OPLEX.

 12. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera DPD, czy zawartość przesyłki nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

 

§3
Gwarancje i Reklamacje

 

 1. Części samochodowe oferowane w sklepie internetowym OPLEX są objęte gwarancją producenta.

 2. Okres gwarancyjny wynosi 1rok/2lata a w niektórych przypadkach 3 do 5-lat , w zależności których części dotyczy i jakiego producenta.

 3. Warunkiem gwarancji na części oryginalne OPEL GM  jest montaż w autoryzowanym serwisie Opla.

 4. Warunkiem gwarancji na pozostałe części jest montaż w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

 5. Posiadanie zamontowanej w pojeździe niefabrycznej instalacji gazowej LPG może spowodować utratę gwarancji na niektóre części elektryczne lub elektromechaniczne.

 6. Części elektryczne i elektroniczne - moduły - cewki - czujniki - silniki krokowe - sondy - zawory egr podlegają gwarancji tylko w przypadku montażu w autoryzowanych zakładach elektromechanicznych firmy Bosch lub ASO potwierdzone fakturą lub paragonem za usługę montażu wraz z zaznaczonym numerem rejestracyjnym auta. Wyżej wymienione części muszą być dostarczone wraz z wydrukiem z diagnostyki komputerowej z w/w zakładów oraz kserokopią dowodu rejestracyjnego auta. W autach z instalacją gazową, reklamacje na te elementy nie będą rozpatrywane.

 7. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą OPLEX (e-sklep@oplex.pl lub tel. 42 684 61 81). Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (paragon lub faktura), który klient otrzymał wraz z przesyłką oraz dołączone i wypełnione do niego zgłoszenie reklamacyjne (druk do pobrania poniżej) z  kserokopią dowodu rejestracyjnego.

 8. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi od 14 do 30 dni.

 9. Reklamowaną część kupujący dostarcza/przesyła na własny koszt i ryzyko na adres firmy - OPLEX 93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 71.  

 10. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wymianą części lub zwrotem gotówki wraz 
  z kosztami wysyłki na wskazane przez klienta konto bankowe

 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z przesyłką towaru do firmy OPLEX  (w obie strony) ponosi kupujący.

 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrujemy tylko na podstawie protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę. 

 

Do pobrania formularz reklamacyjny w formacie PDF:

 - pobierz

 

§4

Zwroty

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 Nr 827 
  z późn. zm,) OPLEX informuje, że Zamawiający, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu 
  w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 2. Towar należy przesłać na adres sklepu na własny koszt i ryzyko składając jednocześnie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna -sprzedaży do pobrania poniżej.

 3. Podstawą zwrotu jest dołączenie do przedmiotu dowodu zakupu.

 4. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane. 

 5. Zwracany towar nie może być rozpakowany i musi posiadać oryginalne opakowanie.

 6. Zwrotowi nie podlega towar, który był montowany/używany w pojeździe. 

 7. Towar używany, zdekompletowany lub zniszczony nie podlega zwrotowi. 

 8. Należność za zwracany towar zostanie zrealizowana w formie przelewu bankowego na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do magazynu OPLEX.

 9. Sklep zwraca równowartość zakupionego towaru oraz pokrywa koszty przesyłki z zastrzeżeniem, że jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OPLEX, OLEX nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

Do pobrania formularz odstąpienia od umowy kupna na odległość w formacie PDF: 

 - pobierz§5
Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych jest OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą
  w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 71 (93 -126 Łódź), tel. 42 684 61 81, adres email: 
  e-sklep@oplex.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z kwestią ochrony i przetwarzania danych osobowych a także w celu realizacji uprawnień Klienta wynikających z RODO możesz skontaktować się z nami pod adresem: odo@oplex.pl

 3. Nie kupujemy danych osobowych. Dane Klientów pozyskujemy od Klientów w celu wykonania umowy i w zakresie koniecznym do jej wykonania, do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy a także dla realizacji celów wskazanych poniżej. Dodatkowo informacje o Klientach otrzymujemy od operatorów płatności czyli podmiotów, które umożliwiają Klientom dokonanie płatności on-line za towary i usługi przez nas oferowane.

 4. W szczególności jeśli jesteś klientem sklepu internetowego opelcześci.com.pl przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach e-sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 5. Aby wykonać umowę potrzebujemy imię i nazwisko oraz adres Klienta, na który mamy dostarczyć zamówiony przez towar lub/i adres korespondencyjny. W celu zapewniania kontaktu w ramach wykonania umowy potrzebujemy e-mail i/lub numer telefonu. Ponadto – w wykonaniu zobowiązań o charakterze podatkowo-rachunkowym aby móc wystawić Klientowi fakturę potrzebujemy NIP/REGON/PESEL. Dane te są nam niezbędne również dla umożliwienia realizacji celu przetwarzania danych jakim jest ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy i warunkują możliwość jej zawarcia.

 6. Dane osobowe Klientów przetwarzamy przede wszystkim w celu wykonania zawartej
  umowy. Cel ten obejmuje wszelkie czynności związane z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie a także umożliwiające rozpoznanie ewentualnych reklamacji.

 7. Dodatkowo nasz obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika konieczności wypełniania przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego.

 8. W celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych Klientów oraz pracowników cały teren sklepu jest monitorowany. System monitorowania przetwarza dane z zachowaniem prywatności i godności osób przybywających na terenie sklepu.

 9. Niezależnie od powyższego Klient sam może powierzyć nam swoje dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych umożliwiając nam np. informowanie Klienta o bieżących promocjach czy programach lojalnościowych a także konkursach, w których Klient może wziąć udział. Jeśli jesteś subskrybentem newsletter’a, którego wysyłkę organizuje Administrator dane przetwarzane są w celach związanych z subskrypcją i wysyłką newsletter’a.

 10. Klient może ponadto wyrazić zgodę na zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 11. Każdorazowo w przypadku gdy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta informujemy o tym, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraził lub pisząc do nas na adres odo@oplex.pl. W takim wypadku czas przez jaki przetwarzane są dane Klienta wyznacza termin obowiązywania zgody. Po jej cofnięciu dane zostaną natychmiast usunięte.

 12. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 13. Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne Klient może żądać ich sprostowania. Wówczas może też żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

 14. Klient może żądać usunięcia danych jeśli: nie będą już one niezbędne dla celów, dla których zostały przez Spółkę zebrane, zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli ich usuniecie będzie wynikało z wywiązania się przez Spółkę z obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź też w sytuacji gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

 15. W dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 16. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny Klient może żądać przeniesienia danych.

 17. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Nas danych Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 18. Dane osobowe Klientów są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy a także po jej wykonaniu w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z niej wynikających przez okres ich przedawniania.

 19. Nie handlujemy danymi osobowymi Klientów. Dostęp do danych Klientów jedynie
  w niezbędnym zakresie i wyłącznie w ramach realizacji celów, o których mowa powyższej mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółki oraz podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie wykonania umów takie jak podmioty świadczące usługi hostingowe,
  dostarczania oprogramowania, wspomagające e-handel, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym sklepu a także świadczące usługi płatnicze, pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe oraz organy publiczne jeśli taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§6
Własność intelektualna

 
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

marki części do opla

sprzedaż części do opla

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl